Gransanger

Gransangeren (Phylloscopus collybita)
En lille og uanseelig spurvefugl Er trækfugl. Den ankommer fra det Sydlige middelhavsområde, hvor den danske bestand overvintrer. Den lever af insekter, edderkopper, bær og frugter.
Den bygger rede i buske tæt ved, eller blot på jorden. den lægger 4-6  æg i reden. Kan godt nå op til to kuld på et år.