Muskeltræthed.

Fakta om DNA testen for muskeltræthed hos Gl. Dansk Hønsehund
Af Helle Friis Prochowsky og Anette Flagstad

Sygdommen:
 

 

Muskeltræthed hos Gl. Dansk Hønsehund været kendt siden 1977. Sygdommen består af en defekt i overførslen af impulser fra nerver til muskler. Hvis impulsoverførslen ikke er tilstrækkelig til at aktivere nok muskeltråde, går muskelkraften ned, og viser sig hos hunden som muskeltræthed.

Muskeltræthed viser sig ca fra hvalpens 12 leveuge Symptomerne  består i anfaldsvis bevægelseshæmning efter fysisk aktivitet, og indtræder efter få minutter til en halv times gang eller løb, hvorefter hunden er ude af stand til at bevæge sig. Efter nogle minutters hvile forsvinder symptomerne, og hunden kan bevæge sig i en periode igen. Når symptomerne begynder tager hunden kortere og kortere skridt, musklerne på for - og bagbenene ses tydeligere, og føles fastere end normalt. Hunden viser uvilje til at gå, synker ned i for - og bagben, går helt sammenkrøbet og er herefter ude af stand til at gå videre.

Symptomerne kan variere i styrke hos den samme hund. I nogle perioder kan hunden kun bevæge sig i få minutter, mens den i andre kan kan løbe ret længe uden anfald.

Arvelighed:

Muskeltræthed hosGdh har en simpel autosomal recessiv nedarvning. Autosomal betyder at sygdommen ikke er kønsbunden, og recessiv betyder at sygdommen er vigende. Alle gener findes i to kopier, og en sygdom kaldes vigende når et rask gen kan dække over tilstedeværelsen af et defekt gen. En hund der har et normal og et defekt gen kaldes en anlægsbærer, og den vil ikke vise tegn på sygdommen. Først når begge gen er defekte ses sygdommen - i dette tilfælde som muskeltræthed.

Testen og resultatet

Testen udføres på dna, udvundet på en EDTA stabiliseret blodprøve. Der udarbejdes en attest, som sendes til hundens ejer, med kopi til DDK, den indsendende dyrlæge og til klubben for Gl. Dansk Hønsehunde.
Hundens status anføres enten som Homozygot rask,-  Homozygot bærer eller Homozygot syg

Homozygot rask
betyder at hunden har to normale kopier af genet. Altså ingen mutationer i CHat genet. En hund med dette resultat kan uden forbehold bruges i avl.

Homozygot bærer, betyder at hunden har en normal kopi af genet, samt en defekt kopi. Hunden er klinisk helt rask, men vil videregive mutationen til halvdelen af sit afkom. Sålænge den kun parres med helt "raske" hunde vil den ikke få sygt afkom. Homozygot bærere kan bruges i avl, men kun med raske avlpartnere.

Homozygot syg: Betyder at hunden har to defekte kopier af genet. Disse hunde skal naturligvis ikke bruges i avl.