Rødkælk
  Rødhals

erithacus rubecula  str. ca 13 - 14 cm
Rødhalsen er en lille ivrig drosselfugl. Den lever overvejende af insekter, orme, snegle m.m. Reden bygges på jorden, under et træ eller andet der giver læ. Der lægges 5 -7 æg i reden. hannerne er meget territoriale og forsvarer deres revir med stor arrigskab. Hannerne overvintrer, og hunnerne kommer ved forårets komme.