Rødstjert

Rødstjert (phoenicurus-phoenicurus)
Er i familie med fluesnapperne. Ca 14 cm lang En af vore mest farvestrålende fugle. Den lever af insekter edderkopper m.m.
Den lægger 3-8 æg i reden, som både kan være i brændestabler, redekasser, og endog i et udhæng på et hus. Overvintrer i det sydlige sahara. rødstjerten er i tilbagegang i DK.