Sjagger

Sjagger (turdus pilaris) Af drosselfamilien, på samme størrelse som en solsort. er forholdsvis ny ynglefugl i DK Dog kommer de fleste sjaggere til DK om vinteren fra nordskandinavien.
den ler af frugt, insekter, bær m.m. Er ingen kostforagter.
Lægger 4-6 æg i reden. Og laver kun et kuld om året