Solsort 

Solsort (Turdus merula) Solsorten er eaf spurvefamilien. Dk`s mest talrige ynglefugl. Hannen er sort med gult næb, og hunnen er mørkebrun og gult næb. Nogle solsorte trækker sydpå, samtidig kommer der solsorte sydfra. Den bygger rede de steder den kan bare der er lidt ro og læ. Lægger 3-5 æg i reden. kan opfostre op til tre kuld på en sæson. Den lever af bær insekter frø, orm m.m.