Spurvehøg

Spurvehøg (Accipiter nisus) Mindre almindelig lille rovfugl. hannen er mindre end hunnen. De lever af fugle, hannen kan tage bytte op til solsortestørrelse, og hunnen op til due størrelse. Lægger 4-5 æg i reden, og laver kun et kuld om året. Ses ofte jagende i byområder, særligt omkring foderbrætter.