Stæren

Stæren sturnus vulgaris. str.  19 - 22 cm
Stæren er en almindelig set fugl om sommeren i DK. De fleste samler sig om efteråret og laver de berømte "sort sol" Nogle stære er dog i DK hele vinteren. Stæren er en "kortdistance trækfugl"  med vinterkvarter i England og langs den nordvesteuropæiske nordsøkyst. Dens føde er overvejende orme insekter bær frugter. Både hunnen og hannen deltager i rugearbejdet. Der lægges ca 5 - 6 æg i reden.