Tyrkerdue

Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) En mindre due, sandfarvet og med et lille sort halsbånd. Den er standfugl, om vinteren samles de i store flokke og lever af rester fra de høstende kornmarker. lægger to æg af gangen i reden, og kan opforstre 2-3 kuld om året. Lever som andre duer af plantedele og korn