Den kommende dam (2004) vil være lidt af en kombineret guldfiskedam og en lille koi dam. Fordi at vi godt kan lide at se på vores guldfisk, også vores koi,er. Men der er stor forskel på filteret i en guldfiskedam og en koidam!! Derfor prøver vi at kombinere det hele.

Er nok blevet lidt bidt af dette damhalløj? Tænker på at lave en lidt mindre dam som har tilløb til denne dam, men det bliver nok et projekt til næste år?


Så er der begyndt!! Vejret var flot i dag, (25.03.04) det var svært ikke at lave noget. Jeg har gravet lidt grus væk, samlet sten fra, samt samlet vandplanter fra som skal tilbage igen i dammen. Har en ide` om at der skal være meget vegetation denne gang

Har under dette projekt fået råd af Jan fra Vestkoi. Samt fået en god behandling og hjælp ved de køb og problemer som måtte komme hen af vejen

Vil også lige sige tak til vennerne som hjalp til, ikke mindst til at smage på mine øl !!

   

De sidste billeder inden dammen bliver tømt for inhold.

Var heldig at fange en vore blå krebs (signalkrebs?) Den var bare rigtig i krigshumør, så den var hurtigt tilbage i dammen. Jeg vil satse på at grave dammen ud i den kommende påskeferie, med venners hjælp!!

Er i gang med et hjemmelavet filter. Den består af en 300 l. vandtønde. Den har en konisk bund, og ca. 20 cm over bunden er der et stykke 250 mm. pvc rør. Det var min plan at det bundfald som kommer, vil hvivle op i røret ved hjælp af luft, som blæses ud nederst i bunden . Det vil så være muligt at skumme skidtet væk?????? Selve tønden vil indeholde, grovbørster. I første omgang,, vil se hvorledes det hele kører inden der kommer bioemner og måtter i tønden.Hele tønden er et forsøg, og  har ikke været i brug endnu. Derfor er det spændende at se hvorledes den vil virke??  Mere om det senere!!!

 

 

Efter ca et halv år med filteret i brug, kan det konstateres at det ikke var nogen succes. Der er sat endnu en 300 l. tønde i forbindelse med den første. Begge tønder er identiske med børster og måtter. dette har bevirket at vandet er blevet betydeligt klarere. I det 250 mm. pvc rør som står centreret i begge tønder er det rimelig nemt at, først stoppe vandtilførslen til tønderne med spadeventilen (bundsuget) derefter pumpe slam fra bundene over i en anden ved siden af stående tønde. Dette vand med slam løber selv tilbage igen, igennem en grønsvamp som er rullet hårdt sammen i den slange som fører tilbage til dammen. Tilbage er kun at rense tønden og vride grønsvampen ren, så den er klar til næste gang!
Forsøger i øjeblikket med white powder, for at se om det skulle ha en forbedrende virkning på vand, miljø m.m.

 

Denne model, er det endelige resultat af alle forsøg. Jeg har to identiske 300 l. tønder som er sat i forbindelse med, først bundsuget, derefter med hinanden. Inden i begge tønder står der sådan en model. Børsterne er fra slagteriet i Esbjerg. Det er børster fra "den sorte ende" dvs. de børster som bruges til at skrabe svinene efter de er blevet "brændt". Ca 15 stk og en japanmåtte i hver tønde. Så er der ikke meget andet end rent vand der kommer igennem!!

 

 

 

05.04.04 Har fået tømt den ene side af dammen, men da det øsregner bliver der stoppet for i dag. Det "nye" filter er i den store grønne tønde til højre på billederne. Der var for øvrigt 4 stk. røde krebs og 1 stk. blå krebs i den tømte afdeling af dammen.

10.04.04 Så er dammen tørlagt, og fiskene hygger sig i en stor tønde, hvori der er monteret et luftffilter. De skulle jo nødigt gå til inden vi er klar til at udsætte dem igen? Der var forøvrigt kun 6 krebs ialt i dammen, er foruroligende lidt,?? Havde forventet at der var flere

14.04.04 Så er "muldvarpene" gået i gang! Der bliver gravet ca. 8 m3 jord op af den eksisterende dam. Den vil ha en færdig dybde på ca. 150- 160 cm. Næste omgang bliver at gøre klar til at koble bundsuget på.

19.04.04 Bundsuget er etableret, og klar til fibertex og folie. Dybden bliver 130 cm, er spændt på hvordan det hele vil komme til at køre???

 

Er begyndt at lave min øverste kant i vatter. Er lidt bøvlet med to stk. hunde løbende rundt i hullet, og som tror at de skal være med til alt!!

24.04.04 Så er dammen foret med sand og fibertex, der er nu klar til at lægge folien i hullet!!

Så er folien lagt i,  bundsuget er monteret.    Der kommes ca. 2500 l. vand fra den gamle dam i som "opstartsvand"

                                    Vandet løber stadig

 Fiskene er allerede i fuld gang med at hygge sig

Dammen vil indeholde ca. 10 - 12.000 l vand

Er spændt på hvorledes mit uv filter vil klare den ? Den er kun beregnet til 7000 l vand Har en følelse af at den snart bliver udskiftet?

( JA!!!  uv/filteret blev ret hurtigt skiftet til et 30w filter. )

3 stk forstyrrende elementer i dam arbejdet!!

29.04.04 Så er det hele ved at være færdigt, mangler kun få meter af folien at få gemt væk

Det hele set lidt fra oven af. Filteret til venstre i den grønne tønde, samt uv / filter. Alt kører nu, venter på klaring af vandet. Der går nok en lille uge inden det har sat sit præg på vandet??

Så venter vi bare på at det hele gror til og bliver grønt og frodigt ??

16.05.04. Så er det ved at være sommer, og træerne springer ud i knop!!

08.08.04 Sommeren er over os, vandet er hamrende varmt. Fiskene har det godt i det iltmættede vand

13. 08 .04 Jeg lader mit vande ilte med en iltsten, hvor det bliver pumpet retur til dammen, samt bliver det vand som løber i filteret igennem bundsuget også iltet. Således skulle de fleste behov for ilt i dammen blive dækket?
Kan spore en tydelig forbedring i vandets klarhed. Helt sikkert pga. af white powder som tilføres hver aften

24. 08. En stor guldsmed er på besøg ved dammen, blot en af mange som hver dag suser rundt på "arbejde"

07.09 Opdagede under fodring af vore fisk, pludselig en stor krebs som var blevet sulten, den gemte sig under en stor sten og spiste lystigt af fiskefoderet. En glædelig oplevelse, da de som før skrevet, er meget sky. Denne krebs er uden tvivl den stærkeste i dammen. Ved iagttagelser af andre krebs, kan man se at de ikke alle er udstyret med alle ben og kløer. Der foregår et eller andet i hakkeordenen?

08.09  Vore krebs er meget aktive i dagtimerne nu. Vi ser dem dagligt sidde og nyde solen. I dag var der to krebs fremme. Den store, og så en stakkel som havde mistet begge sine forkløer. Er en fornøjelse at kunne se dem i det klare vand.

 

19.12.04 Så er vinteren over os. Har stoppet pumperne, og kun luft bliver pumpet ud 2 steder i dammen. Fiskene trives, og ingen er døde indtil nu.

Et trist og koldt billede, af en dam der er i dvale. Man kan næsten ikke vente til det bliver varmt og grønt igen.

Forside Dam 2005